Tidtabell

Trots att Utö ligger i skärgårdens yttersta havsband går det lätt och snabbt att åka hit. Tidtabellen för kommunala färdmedel är anpassad till passagerarbåtarnas avgångstider, och i anslutning till bryggan finns parkeringsplats för den som färdas med bil.

Här hittar du aktuella turlistor för de bryggor och båtar som trafikerar Utö och Ålö

Turlistor t.o.m 2021-06-24
210412 – 210624 Årsta Brygga – Utö – Årsta Brygga

210412 – 210624 Nynäshamn – Ålö – Nynäshamn

Turlistor 2021-06-23 – 2021-08-25 med M/S Ramsö

Årsta-Utö-Årsta, ladda ner pdf eller boka biljett on-line

Sök även din resa i appen eller SL reseplaneraren – helst samma dag som du ska resa

Eftersom tiderna kan ändras med kort varsel är det bäst att göra sökningen så nära inför resan som möjligt. Det minskar risken för att vi har behövt ändra avgångstiderna mellan din sökning och restillfället. Om du till exempel söker din resa dagen innan istället för en vecka innan så är chansen alltså större att informationen stämmer.

Res med SL

Ta hjälp av SL-reseplanerare, för att snabbt se resväg och restider.
Reseplanerare

Taxibåt och charter

Om passagerarfärjornas tider inte passar eller om du av andra skäl hellre bokar en egen båt finns fler företag som erbjuder sjötransport och sjötaxi.

Sjötaxi Utö Varv 08-504 20 000 Taxibåtar max 6 resp. 12 personer
Utö Värdshus 08-504 20 300 Taxibåtar upp till 6 resp. 12 personer
Utö Livs 08-501 570 05 Taxibåt upp till 4 personer
Pumbas 070-880 18 00 Taxibåt upp till 12 personer
Utö Sjötransporter 070-395 20 52 Färjan Renskär (gods och bilar)
Utö Rederi 08-501 570 25 Reguljär passagerartrafik samt charter

Res till Utö med din periodbiljett

Med start 16 september kan du under lågsäsong resa på Waxholmsbolagets båtar med SL:s periodbiljetter för 30 dagar eller längre.

Från och med måndagen den 16 september 2019 kan den som har en periodbiljett med SL för 30 dagar eller längre, resa med samma biljett i Waxholmsbolagets trafik under lågsäsong. Erbjudandet har gällt på prov tidigare, men gäller nu alltså permanent höst, vinter och vår framöver. SL-biljetter gäller inte under sommarmånaderna när skärgårdstrafiken är som mest intensiv.

Utö samverkar med

Stockholm Archipelago