Projekt

Föreningen Destination Utö arbetar med att ständigt förbättra tillgängligheten. Det handlar om att erbjuda kvällsturer med taxibåtar, driva ett öppet WiFi-nät i Gruvbyn, att röja gamla stigar och att bygga ett utegym.

För att det skall vara möjligt har Landsbygdsprogrammet, Haninge kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms Läns Landsting (Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen) givit ekonomiskt stöd.

Utö samverkar med

Stockholm Archipelago