Utö Varv

Utö Varv  58°. 57. 764 N, 18°. 18. 3231 E är ett i första hand ett ”gör det själv varv” vilket innebär att Du får gästplats vid servicebrygga, hjälp med torr- och sjösättning < 10 ton, råd, reservdelar och oljor i samband med egna arbeten. Självklart kan också reparationer, service och underhåll erbjudas, då med inhyrd personal. Varvet erbjuder även bottentvätt respektive vinterförvaring utomhus, täckning med krympplast.

Kontakt 070-6827968

Utö samverkar med

Stockholm Archipelago