Välkommen till skärgården

Turlistor 2018

Här hittar du aktuella turlistor för de bryggor och båtar som trafikerar Utö och Ålö

Sommarturlistor 21 juni – 19 augusti 2018

Stockholm – Västerhaninge -Årsta Brygga – Utö

Utö – Årsta Brygga – Västerhaninge – Stockholm

Stockholm – Nynäshamn – Ålö

Ålö – Nynäshamn – Stockholm

Stockholm (Strömkajen) – Utö

Utö – Stockholm (Strömkajen)

NORD-SYD-linjen 25 juni – 19 augusti
Södergående turer
Norrgående turer