Välkommen till skärgården

Taxi på Utö

Taxibil på Utö

På Utö finns en taxibil som tar upp till 8 personer. Taxin kan förbokas hos Utö Taxi.

Utö Taxi   073-352 30 83